TAV Süha Derbent Fotoğraf Yarışması Kampanya Katılım Koşulları

“En İyi Tatil Fotoğrafı” Yarışması Kampanya Katılım Koşulları

1.Sosyal Medya üzerinden gerçekleştirilecek “En İyi Tatil Fotoğrafı” isimli kampanya, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

2.Kampanya; 09 Nisan Pazar günü saat 15:00 ’da sona erecektir. Katılımcılar,  yarışmanın bitiş tarihinin TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından, gerekli          görüldüğü takdirde değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

3.18 yaşından küçük olanların bu yarışmaya katılabilmek için ebeveynlerinden yazılı izin almış olmaları gerekmektedir. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 18 yaşından küçüklerin, yarışmaya velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmaları ve/veya katılmalarından sorumlu tutulamaz. Velilerinden izin almayan 18 yaşından küçük kişiler yarışmaya katılamaz, katılsalar dahi ödül kazanamazlar.

4.Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

5.Yarışma Mekanizması: Süha Derbent tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılacak fotoğraf, altındaki metinle birlikte 5 arkadaş mention’lanarak repost edilir. @tavportcom ve @suhaderbent hesapları takip edilir. Yarışmaya “tatil” konseptli bir fotoğrafı, #tavportcom #tavportcomtatil hashtagleri ile yükleyerek katılınır. Son başvuru tarihine kadar www.tavport.com/instagram-suha-derbent-kampanyasi adresinde bulunan “online başvuru” formu doldurulur. Katılımcılar içinden, Süha Derbent’in tek seçici kararıyla 3 kişi seçilir. 15 Nisan 2017    tarihinde, kazananlar açıklanacaktır.

6. Ödül: Kazanan 3 yarışmacı, resmi tatil dönemleri hariç (23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs), 1 Haziran 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Paris’e gidiş dönüş uçak bileti hediyesi kazanacaktır.

7. Katılımcıların değerlendirmeye dahil olabilmeleri için @tavportcom ve @suhaderbent Instagram hesapları takipçisi olmaları gerekmektedir.

8.TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini yarışma süresinde dilediği zamanda ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

9.TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. şaibe gördüğü durumlarda kazananların hakkını geri alma yetkisine sahiptir.

10.Kazanılan ödül başkasına devredilemez ve/veya ödüllerin nakit karşılığı talep edilemez.

11.Belirtilen şartlarda, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından verilecek ödül kazanma şansı yakalayan kişiler, tavportcom Instagram hesabından ilan edilecektir. Kazananlar ile, bildirdikleri iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilecektir.TAV İşletme Hizmetleri’nin kazananlar ile birebir bağlantıya geçme zorunluluğu yoktur. Tüm yarışmacıların kazanan açıklamalarını ilgili web adresinden takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından gönderilebilecek herhangi bir epostanın/mesajın/özel mesajın kazananlar tarafından herhangi bir şekilde alınamaması durumunda TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12.Ödül kazanma şansı yakalayan asil kişiler, mutlaka iletişim bilgilerini (adı, soyadı, telefon numarası, açık adres ve e-mail adresini) eksiksiz olarak son başvuru yarışma bitiş tarihinden sonra 3 gün içerisinde paylaşmalıdır. Bu tarihe kadar başvurmayan asil kişiler haklarını kaybederler ve hakları sıralamaya göre arkadan gelen diğer kişilere geçer. Katılımcı gönderdiği bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğunu taahhüt etmiş sayılır. Kişisel ve iletişim bilgileri eksik ya da yanlış olan katılımcı, yarışmada ödül kazansa dahi, ödül için hak talep edemeyecektir. Yarışma kaydı sırasında, katılımcı tarafından yanlış veya eksik beyan edilen bilgiler sebebiyle yaşanacak aksaklıklarda TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

13.Katılımcılar, yukarıda belirtilen ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan asil kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

14.Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, videoyu yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

15.Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin seçeceği bir kısmının aynen ya da değiştirilmek suretiyle TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin dilediği şekilde kullanılmasına ya da kullanılmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.

16.Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

17.Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Kazansa dahi hakkı iptal olur. Aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının kampanya katılımları iptal edilebilir.

18.Tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla kullanıcılar, aynı cep numarası, e-posta adresi ve isim ve soyadı ile yarışmaya katılamazlar. Aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının kampanya katılımları iptal edilebilir.

19. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. çalışanları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.

20. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, ilgili katılımların hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar.

21.Yarışma boyunca ve sonrasında öngörülmemiş açıklar yoluyla veya herhangi bir şekilde haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcılar, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan elde edilen her türlü işlem veya kazanılan ödülleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının bütün yarışma verilerini, ödül hakkını, üyeliğini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, kazananı değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

22.Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımda, kampanya sayfası sistem kayıtları esas alınır.

23.Yarışmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazananı haksız yolla etkilemeye çalışan herhangi bir işlem tespit edildiğinde, ilgili tüm kullanıcılar bu kampanya özelinde ve diğer tüm TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. kampanyaları için katılım hakkını kaybedecektir. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. veya ilgili ajans yetkilileri tespit ettikleri bu haksız işlemle ilgili kullanıcıya herhangi bir bilgi vermek ve açıklama yapmak zorunda değillerdir. Bu haksız işlemlere örnek olarak sahte veya asılsız profillerden oy verilmesi, paylaşım yapılması, başvuru yapılması sayılabilir.

24. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

25.Kullanıcı, uygulamanın diğer kullanıcılarıyla olan iletişiminden tamamen kendisi sorumludur. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., bu iletişimlerde yaşanabilen sorun ve anlaşmazlıklardan ve bundan kaynaklanan zarar ve iddialardan sorumlu değildir.

26.Ödül kazanabilmek için katılımcının kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sağlamış olması gerekir. Yanlış beyan edilen bilgiler nedeniyle TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yanlış bilgi beyan eden kullanıcıların kazanımları iptal edilebilir.

27.Site ve içeriğinin tüm hakları münhasıran TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.

28.Kampanyaya katılanlar yukarıdaki belirtilen kampanya şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Kampanya şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

29. Kampanya dahilindeki etkinlik süresince TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından fotoğraf ve video çekimleri yapılabilir. Yarışmayı kazananların kampanya dahilindeki tüm süreçte çekilecek fotoğraf, video ve bu görüntülerinin sosyal medya yayın hakları TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.

30. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. katılım koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

31.Yarışmaya katılan herkes, yukarıda belirtilen tüm yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

production