ProntoPlus Yurtdışı Hizmet Şartları

 

GEZİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmeyi onaylamadan önce lütfen dikkatle okuyunuz.

Gezi Sözleşmesi Genel Koşullar

Sözleşme Tarafları

İş bu sözleşme; Büyükdere Caddesi No: 16 Şişli / İstanbul adresinde bulunan , 0212 444 91 92 irtibat numarası ile 0212 291 55 51 numaralı faks ve www.prontotour.com. internet adresine sahip Prontotour AC Turizm Tic. A.Ş ( Bundan sonra Prontotour olarak anılacaktır ) ile tur kayıt formunda adı, soyadı ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

 

I - ÖDEMELER

PRONTOTOUR'un yurtdışı gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 40'ı ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise hareket tarihinden 15 gün önce ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve gezi bedelinin % 100 ü cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

 

II - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER

1. Tüketici gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar rezervasyonunda iptal-değişiklik talep etmesi durumunda %100 no – show uygulanır. Tam kapsamlı seyahat güvence paketi ERGO Sigorta A.Ş. tarafından sağlanmaktadır ve seyahat güvence paketi kapsamına giren tazminat ödemeleri de aynı firma tarafından değerlendirilerek yapılmaktadır. Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım payı (muafiyet) oranı sağlık sebeplerinden ötürü iptal taleplerinde % 18 ,vize reddi ile ilgili iptal taleplerinde %25, İngiltere Konsolosluğuna yapılan vize reddi başvurularında % 40 oranındadır 2. Uçak bileti iptali iptal tarihi ne olursa olsun havayolu şirketinden gelen iptal şartlarına göre uygulanır. 3.Prontotour tura katılacak olan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 20 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. 4.Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklmasının mümkün olmaması durumunda , hareket tarihinden en az 30 gün önce Prontotour'a niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir.Bu durumda paket turu veya konaklama rezervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler Prontotour'a karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz.Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. 5.Turda belirtilen havayolu müsaitlik durumuna göre benzer havayolları ile değiştirilebilir. 6.Turda belirtilen konaklama güzergahı şehirler veya geceleme sayısı değişmeden değiştirilebilir. Ters çevrilebilir. 7.Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Prontotour gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

 

III - MÜCBİR SEBEPLER

1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller PRONTOTOUR ve ARACISI için mücbir sebep sayılır. Bu haller; a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri 2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde PRONTOTOUR ve ARACISI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. PRONTOTOUR veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür. 3. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir.Gezi tarihine 30 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

 

IV - GENEL HÜKÜMLER

1. PRONTOTOUR, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar Prontotour için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez. 2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Prontotour sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, turun iptal tarihine bakılmaksızın, yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez, ücret iadesi yapılmaz. 3.Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Havalimanında alınacak tutanak ile, ilgili Havayolu firmasına şahsi müracaat yapılması gerekmektedir. 4. Prontotour'dan vize işlemlerinin takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde Prontotour'a başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde Prontotour tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından Prontotour/ Sigorta Şirketi sorumlu değildir. 10 yıldan eski olmasına rağmen halen süresi olan yeşil pasaportların 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanabileceği öngörülse de bu tip pasaportların bazı ülkelere girişi engellenmektedir. Seyahat öncesi gideceğiniz ülkenin ilgili Konsolosluk ve Büyükelçiliklerine danışılmasını tavsiye ederiz. Yurtdışı seyahatlerde, tüm T.C. pasaportlarının, seyahat başlangıç tarihinden önce en az altı ay geçerlilik süresinin olması gerekmektedir. Pasaport süreleri seyahat edilecek ülkeye göre değişebilir, süresi altı aydan az kalmış pasaportlar için Prontotour merkez ofisinden bilgi alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. Başka bir ülke pasaportuna sahip misafirlerimiz süresi az kalmış pasaportları ile seyahat edip edemeyeceklerini kendi Konsolosluk veya elçiliklerden teyit etmeleri gerekmektedir. 01 Nisan 2016 tarihi itibariyle Rusya, Bordo ve Yeşil Pasaport sahiplerine de vize uygulamasına geçmiştir. Konsolosluklara yapılacak vize başvurularında ,gidilecek olan seyahatin tarihi esas alınmaktadır çok girişli ve uzun süreli vize verilmesi tamamen Konsoloslukların inisiyatifindedir. 5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Prontotour Broşürü, Prontotour internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır. 6. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır 7. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır. 8. Prontotour, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. 9. Otele ve gemiye varış günü odalar, saat 14.00'den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin ,en geç saat 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir. 10. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kartı sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup,bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir.Bu nedenle Prontotour muhatap değildir.Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir. 11. Prontotour paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri iade edilmez) Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde Prontotour’un kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli ( 7 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. 12. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden PRONTOTOUR sorumludur. PRONTOTOUR, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 13. Prontotour’un paket tur satın almış yolcuları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş ERGO Sigorta A.Ş.’nin 20657372 no’lu poliçesiyle temin edilen ve taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası teminatı altındadır. Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası yukarıda belirtilen teminatlara sahip olup tüketicilere seyahat sağlık ve asistans hizmetler sağlamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetleri içeren paket sigorta ücret mukabilinde Prontotour’dan talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA,IHA,UFTAA Konvansiyon hükümleri,sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik,genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir. 15. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin(pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. 16. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir. 17.Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç günene kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler Prontotour Ac Turizm Ticaret AŞ,’nin ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir. 18.Şahsıma/ Firmama ait elektronik posta adresim /kep (kayıtlı elektronik posta) yukarıda belirtildiği gibidir. Tur başlangıç tarihine kadar fatura adres bilgilerimi ( fatura unvanı, adresi, TC Kimlik no, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) Prontotour satış elemanına bildireceğimi ve bu tarihten sonra bu bilgilerimi değiştirmeyeceğimi ve meydana gelecek her türlü vergi ceza ve/veya zararın tarafıma /firmama ait olduğunu taahhüt ederim. 19.OHAL Dönemi süresince Yeşil ve Gri pasaport sahibi misafirlerimizin, Yurtdışına çıkışlarında devlet tarafından talep edilen evraklarla ilgili olarak Müşteri Temsilcilerinden bilgi almaları ve evrakları eksiksiz olarak hazırlamaları gerekmektedir.Aksi takdirde Yurtdışı çıkışlarına müsaade edilmemektedir.

 

production