TAV Tourism Yurt Dışı Paket Tur Hizmet Şartları

Tur Sözleşmesi

 

1.TARAFLAR

 

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.

(TAV Tourism Seyahat Acentesi )

Adres: İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali  Yeşilköy\ İSTANBUL

(Bundan böyle TAVPORT olarak anılacaktır.)

Garantör Adı   : 

Adres                :

E mail               :

Mobil Tel           :

(Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

            İşbu sözleşme ile TAVPORT, münhasıran MÜŞTERİ’ NİN ........................... tarihlerinde yapılacak ........................................................................turuna ilişkin işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve Ek-1’de yer alan Tur Programında belirtilen hizmetlerin, sözleşme esaslarına uygun olarak düzenlenmesini üstlenmiştir. (Bundan böyle Tur olarak anılacaktır.)

 

3.TARAFLAR ve HİZMETLER

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde kurulu TAVPORT, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve ihtiyaçlar doğrultusunda uçak bileti, otel konaklaması, araç kiralama, transfer, tur ve organizasyon ve danışmanlık ve yönetim konusunda hizmet vermektedir,

 

Müşteri’ nin isteği üzerine, işbu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen TUrda TAVPORT tarafından aşağıda belirtilen hizmetler sunulacaktır;

 

 • Tur Hizmeti          : Tur için gerekli olan hizmetlerin ( Otel Konaklama Blokajları, Tur ve Taşıma işlemleri) ve Tur süresince, Taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek; tur süresince program dahilinde gezi organizasyonları ve/veya benzeri  Operasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 

4.TAVPORT’ un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TAVPORT, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan  ve Ek-1 Tur’ da ayrıntılı olarak ücretleri ile  belirtilen;

 • ……………………………………… Turu           

 

Hizmetini işbu sözleşmede ve ekinde bulunan Turdaki düzenlemelere uygun olarak eksiksiz vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme’nin 7. ve 8. madde hükümleri saklıdır.

5.ÜCRET VE ÖDEME HÜKÜMLERİ

            Tur Ücreti ve ödeme bilgisi, Ek-1 Tur Programında belirtilmiştir.

Onaylanan Tur Programı belirtilen ücretler ile Organizasyon sırasında ortaya çıkabilecekler ekstra tüm ücretler ve/veya Otel restoran veya diğer alt yükleniciler tarafından TAVPORT’ a yansıtılabilecek ekstra ücretler, “Tur “ sonrası TAVPORT tarafından kesilecek faturaya yansıtılacak ve bu bedel Müşteri tarafından faturanın tebliğinden itibaren en geç 14 gün içinde Müşteri tarafından TAVPORT’ un bildireceği banka hesabına yada kredi kartı ile ödenecektir.

 

Tur tarihine değin vergilere gelebilecek artışlar, MÜŞTERİ’ ye bildirilerek aynen fiyatlara yansıtılacaktır.

 

6.MÜŞTERİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Müşteri’ nin ek taleplerinden doğan ek harcamalar, Müşteri tarafından ayrıca karşılanacaktır.
 2. Müşteri, otelden ayrılış anında (check–out) ödemediği otel ekstra harcamalarını, TAVPORT’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 3. İşbu maddede belirtilen nedenlerden doğan aksaklıklarda Müşteri, yapılmış hizmetler karşılığında TAVPORT’ a ödemekle yükümlü olduğu bedelleri ödemekten kaçınamaz.

 

7.İPTAL VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI

 1. Otel konaklama ve Uçak biletleme şartlarında belirtilen zamanlara göre belirlenen tarih aralıklarından sonra yapılacak iptallerin ve/veya Tur’ a katılacakların herhangi bir nedenle Tur’ a katılamamalarından doğacak zarar ve aksamaların mali sorumluluğu TAVPORT’ a ait olmayıp, bu kişi/kişilere ilişkin Tur ücretinin tamamı Müşteri tarafından TAVPORT’ a  ödenecektir.
 • Otel Konaklamalarında  İptal ve değişiklik opsiyonu belirtilen tarihlere göredir. Rezervasyon konfirmesi sonrasında yapılacak iptal ve değişiklik taleplerinde iptal ve değişiklik tarihinin dolması durumunda %100 (Tüm konakalama) no-show olarak uygulanacaktır.
 • Uçak biletleri sınıf statüsü olarak iptal ve değişiklik ceza ile uygulanır. Rezervasyon yapılmasından sonra talep edilecek iptal ve isim/tarih/sefer değişikliklerinde bilet tutarının %100 ceza uygulanacaktır.
 • Tur katılım ücretleri iptal ve değişiklik şartlarına göre organizasyon şirketine ödenecek ve sonradan iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Vize bedeli ve Vize Servis bedeli Vize danışmanlık firmasının uyguladığı servis bedelidir. Vizenin onaylanıp onaylanmaması tamamen kişisinin sorumluluğunda olup, TAVPORT hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

8.TAVPORT’ a SORUMLULUK YÜKLENEMEYECEK HALLER

Tur programında aksamaya neden olabilecek aşağıdaki;

 • Konsolosluklarda bulunan vize uygulamalarından kaynaklanabilecek aksaklıklar,
 • Ülkelere giriş-çıkışlarda pasaport polisinin herhangi bir kişiyi alıkoyması,
 • Giriş ve/veya çıkışına izin vermemesi,
 • TUR’ a katılan kişilerden herhangi birinin, hangi nedenle olursa olsun para, değerli eşya, pasaport, bilet, bagaj, vb. eşyalarını yitirmesi, çaldırması;,
 • Tur’ a katılan kişilerden herhangi birinin önceden bilinen ve/veya bilinmeyen bir rahatsızlığı nedeni ile hastalanması veya vefat etmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşan durumlarda;
 • Havayolu’nda meydana gelebilecek, gecikme, iptal ve bagaj kaybı gibi durumlara bağlı aksaklıklardan,TAVPORT’ a hiçbir sorumluluk yüklenemez,

TAVPORT hiçbir nedenle Tur’ da ulaşım, ağırlama ve konaklama hizmet birimlerinin hizmet kalitesinden doğacak olan müşteri memnuniyetsizliklerinden sorumlu tutulamayacağı gibi söz konusu hizmetlerde ilgili birimlerden kaynaklanan aksaklıklardan meydana gelebilecek olan zararlardan dolayı tazminat yükümlüğü altına sokulamayacaktır.

Türkiye’de ve/veya Tur gereğince, gidilecek ülkede veya ülkelerden birinde lokavt, grev, doğal yıkım, yangın, siyasal kargaşa, savaş, olağanüstü durum gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere meydana gelebilecek olaylar nedeniyle oluşabilecek değişiklik, iptal ve zararlardan TAVPORT sorumlu tutulamaz.

9.TEKLİF EKLERİ

         Sözleşmenin ekleri, sözleşmenin ayrılmaz parçası olan “Ek-1 TUR PRogramı” oluşmuştur. Yapılacak tüm değişiklikler taraflarca yazılı olarak düzenlenecek ve karşılıklı imzalanacak “Ek Sözleşme(ler)” işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturacaktır.

 

10.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

         Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde BAKIRKÖY Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

 

11.DELİL SÖZLEŞMESİ

           Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde tarafların defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K.287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul ve beyan ederler

 

Taraflar, bir tarafın işbu Sözleşme gereğince bir diğerine faks, elektronik posta, telefon kayıtları ve sair yollar ile göndereceği tüm yazışma, görüşme, ihbar veya ihtarların yada muhaberatın herhangi bir dava veya takibatta Türkiye Cumhuriyeti Medeni Usul Kanunu (287. Maddesinin ikinci cümlesi anlamında yazılı delil olacağını kabul ederler

 

12.İMZA TARİHİ VE YÜRÜRLÜK

 

            İşbu sözleşme ....................  tarihinde taraflarca tek nüsha olarak  imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

12 (oniki) maddeden ibaret aslı TAVPORT’ ta kalan ve onaylı fotokopisi MÜŞTERİ’ ye verilen işbu sözleşme, Sözleşmede düzenlenen Organizasyon’a ilişkin tüm hizmetlerin ve yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. 

 

 

 

TAVPORT                                                                                                        MÜŞTERİ:

                                                                                 

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş                                             

TAV Tourism ve Seyahat Acentası                                 

production