Antonina Yurt İçi Paket İptal İade Şartları

Paket İptal İade Şartları

4) GENEL KOŞULLAR
c) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı (lar), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcı (lar)ın bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Antonina Turizm Broşürü, Antonina Turizm İnternet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcıların turu iptal veya erteleme hakkı yoktur.
5) MÜCBİR SEBEPLER 
a) Doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan, lav ve yanardağ püskürmesi…) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel, havaalanı baskını, uçak ele geçme, savaş, iç kargaşa ayaklanma, isyan ve sair hareketler) halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapatma...) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina) ,hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım...) gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak acentenin kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan acente sorumlu tutulamaz. Kısaca acenteye atfı kabil bir kusurun olmaması halinde herhangi bir bedel ödemek zorunluluğu yoktur. Bu durumda acente, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Katılımcı bu durumlarda acenteden maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat eylediğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Turun iptaline kadar acente tarafından yapılmış giderler kesildikten sonra kalan, katılımcıya iade edilir. 
b) Acente, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve eki tüm programı tek taraflı olarak fesih edip, geziyi iptal etme hakkına sahiptir.
c) Acente ile ulaşım araçları (otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Bu anlamda acenteye maddi ve manevi bir sorumluluk yüklenemez. Uçak, tren ve vapur saatlerinde oluşması muhtemel sefer iptal ve gecikmeler ile rötarlardan, teknik aksaklıklardan dolayı muhtemel gecikmelerden dolayı doğabilecek zarar ve ziyandan acente kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının yegâne muhatabı, ulaşım şirketi ile ulaşım araçlarının sahipleridir. Katılımcı, 28.9.1995 tarihinde yeniden düzenlenen Varşova Konvansiyonu hükümleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenlemelerin yapılabileceğini buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
f) Acente, katılımcıya önceden haber vererek ve aynı standartlara bağlı kalmak koşuluyla havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda katılımcının iptal ve/veya iade isteme hakkının bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir. 
6) ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI 
b) Kesin rezervasyon, gezi bedelinin en az % 50’sini yatırılması ile kesinleşir. Bakiyenin en geç, gezi hareket tarihinden 45 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde, belirtilen ödemler gerçekleşmez ise, yapılan rezervasyon iptal edilir. Antonina Turizm’in yurtiçi ve yurtdışı gezilerine rezervasyon yapılırken toplam ücret nakit, banka havalesi, kredi kartı ile vade farkı ve kur farkı uygulanarak taksitlendirilir ya da peşin olarak tahsil edilir. 
d) Acente, ödemenin bildirilen şekilde ve tarihte yapılmaması halinde başvuruyu koşulsuz olarak ve herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Bu taktirde acentenin yazılı veya sözlü geri bildirim veya beyanda bulunma ön koşulu yoktur
7) SEYAHAT SİGORTASI 
Acente, 5571 Sayılı Kanun gereği katılımcısına, seyahat acentelerinin düzenledikleri paket tur kapsamındaki katılımcıya taahhüt edilen hizmetin, acentenin iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acenteliği faaliyetlerine ilişkin zorunlu sigortayı sağlamak zorunda olması nedeniyle, acente bu sigortayı TÜRSAB veya Turizm Bakanlığının ilgili kanun gereğince seyahat sigortasında bulunması gereken teminatları yerine getiren şirketlerden elde edebilir. Acentemizin zorunlu paket tur sorumluluk sigortası ERGO Sigorta A.Ş.’nin 22851317 Y-0 no’lu poliçesi ile teminat altına alınmıştır. Satışın kesinlik kazanması, yani satış sözleşmesinin taraflarca onaylanmasından sonra acente, bedelini katılımcıdan tahsil etmek kaydıyla ve önceden haber vererek katılımcıya mücbir nedenler ile son anda seyahatin iptali halinde veya vize reddi nedeniyle tura katılamama durumunda paket tur seyahat bedelinin %75’ini geri almaya olanak sağlayan (Gezi bedelinin üst limiti 7.500-€ ile sınırlıdır) bagaj kaybı veya bagajın uçak şirketinin hataları nedeniyle gecikmesinden kaynaklanacak durumdan oluşacak maddi kayıpları poliçe limitleri dahilinde tazmin eden; gezi boyunca poliçe limitleri dahilinde sağlık teminatını da içeren “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı ve seyahat sigortası poliçesinin geri kalan tüm koşullarını gezi öncesi bildirir. Katılımcı, acentenin sağladığı bu “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı yaptırmak isteyip istemediğini kayıt veya tur sözleşmesini imzalaması sırasında acenteye bildirmek zorundadır. Acentanın sunduğu “Seyahat İptal ve Sağlık Sigortası’’nı koşullarını ve ücretini kabul etmemesi halinde katılımcı, başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. 
8) SEYAHAT TUR FİYATLARI 
a) Acente, konaklamalı hafta sonu, yurt içi ve yurt dışı geziler için ayrıntılı programıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dâhil olduğu ve neyin dâhil olmadığını ve ödeme koşullarını açıklıkla tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtmiştir. Ayrıntılı gezi programı dışında, katılımcı tarafından istenilen her türlü (oda ve uçakta yer seçimi, ulaşım araçlarındaki sınıf seçimi vb.) ek hizmetler, ücretleri ödenmek şartı ile yerine getirilmek için ilgili kuruma iletilir. Ancak, talebin yerine geleceği konusunda garanti verilmez. Yerine getirilemeyen ek hizmetlerden dolayı katılımcının geziyi erteleme, iptal etme veya tazminat isteme hakkı yoktur. 
e) İki kişilik odada kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir katılımcı, geziyi iptal etmek istediğinde katılımcının iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi, tek oda single farkını ödemez ise tek oda farkını cayan katılımcı ödeyecek ve iade alabileceği miktardan mahsup edileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 
9) FESİH KOŞULLARI
a) Acente, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan onay almaksızın ancak katılımcıya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı ve yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde katılımcıya ödemiş olduğu tutar aynen iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı katılımcının acente nezdinde herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep hakkı bulunmadığını bu tür tazminat taleplerinden feragat ettiğini katılımcı kabul ve taahhüt eder. 
b) Ödemeler, katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması halinde Bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir. Katılımcının kendi isteği ile uçaklarda upgrade yaptırmasından veya mil kullanmasından doğacak zararlardan acente sorumlu değildir. 
c) – Katılımcı tarafından, Yurtdışı turlarına rezervasyon yapıldıktan sonra -sebebi ne olursa olsun turu iptal etmesi halinde yapılan rezervasyon için yüzde 15 iptal cezası uygulanır. 
**92 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam tur bedelinden yüzde 25 
**91 günden 46 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 50 
**45 günden 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 60 İptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir. 
***Bu tarihten sonra yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ. Ayrıca uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir. İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır.
 – Katılımcı tarafından, Yurtiçi turlarına; rezervasyon yapıldıktan sonra -sebebi ne olursa olsun- turu iptal etmesi halinde yapılan rezervasyon için yüzde 5 iptal cezası uygulanır. 
**92 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam tur bedelinden yüzde 15
**91 günden 46 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 30 
**45 günden 30 güne kadar yapılan iptallerde: yüzde 50 
**29 günden 21 güne kadar olan iptallerde: yüzde 60 İptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir. Bu tarihten sonra yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ. Ayrıca uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir. İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır. 
d) Katılımcı, iptal durumunda tur bedelini yukarıdaki koşullarda acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde işleyecek yasal faiz ve gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyanı acente, talep hakkını saklı tutar.
e) Katılımcı, ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç satın aldığı turu seyahatin başlamasından 21 gün öncesine kadar istediği kişiye devir edebilir. Devir alan, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraftan devir edenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan, halefiyet kuralı gereği işbu satış sözleşmesinden sorumlu olup, devir alan şahsın kendisinden kaynaklanan sebeplerle geziye çıkamaması halinde veya herhangi bir sebeple katılamaması halinde iade talep hakkı yoktur. 
f) Acente, katılımcının başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
g) Katılımcı veya acente, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde geri iade edilecek tutar, acenteye ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından acente sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşması muhtemel zararlardan acente sorumlu olamaz. 
11)KATILIMCININ HATALARINDAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR 
a) Zamanında yapılmayan ödemelerden acenteye zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda acentenin katılımcının gezisini iptal hakkı vardır. Katılımcının ödemelerde yukarıdaki 6/f maddesindeki belirtilen şartlardaki temerrüdü veya acentenin talep ettiği belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle katılımcının rezervasyonun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir. Bu fesih maddesinde belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptaller nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve katılımcının bu sebeplerden dolayı herhangi bir talep hakkı doğmaz. 
12) DEĞİŞİK KONULAR 
o) Katılımcı diğer katılımcılarla arasında bir fiyat farkı olup olmadığı yönünde acente nezdinde indirim ve/veya iade talebinde bulunamaz. Bu sebeple, iptal talep eden, tur ücretinin tamamını ödemek yükümlülüğü altındadır. 

 

 

production