Yurtdışı Tur Sözleşmesi
YURT DIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

1-) Taraflar ve KonusuBir tarafta TAVPort.com , diğer tarafta alt kısımda adı ve imzası bulunan tüketici arasında yurt dışı gezileri konusunda bu sözleşme akdolunmuştur. İş bu sözleşme, tüketicinin korunması kanununa uygun bir şekilde hazırlanmış olup, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (Türsab) örnek sözleşmesine istinaden hazırlanmıştır.

2-) Sözleşme Bedeli 2.A) Sözleşme bedeli, paket tur satış ve ödeme detaylarının bulunduğu Rezervasyon Belgesi üzerinde işbu sözleşmeye ek olarak belirtilmiştir. Ödemenin kdv dâhil peşin satış bedeli / taksitli satış bedeli / taksit sayısı / taksitli ödemelerde kur karşılığı, faiz oranı, alınan ön ödeme, kalan bakiye vb. detaylar işbu rezervasyon belgesi üzerinde açık ve net bir şekilde belirtilmiş ve tüketicinin alt tarafındaki isim ve imzası ile onayı alınarak bilgilendirilmiştir.

 Bu bedele, tur ile ilgili sirkülerde fiyata dâhil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.
3-) Turun Süresi / Ulaşım Biçimi / Konaklama Tipi / Öğün Sayısı ve Diğer DetaylarSatın alınan hizmetin başlangıç ve bitiş süreleri, ulaşım şekli (saatleri ve aktarma detayları ile birlikte), konaklama tipi ve alınan yemekler, diğer tüm detaylar sözleşme ile birlikte verilen “Rezervasyon Belgesinde” belirtildiği gibidir. Tüketici, bu bilgilerin bulunduğu rezervasyon belgesinin alt kısmına attığı imza ile sözleşmeye ek olarak işbu sözleşmenin 3. maddesinde bulunan tüm başlıklarla ilgili detayları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4-) ÖdemelerKayıt esnasında rezervasyon toplam tutarının %35 i ödenerek kayıt açılır. Kalan bakiyenin ise, gezi başlangıcından en geç 15 gün önce tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ödemelerin tamamlanmaması durumunda, rezervasyon, acente tarafından iptal edilir ve ödenen %35 lik kısım cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

5-) Mücbir SebeplerTur öncesi veya sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, doğal afet, hava şartları, teknik olay ve arızalardan, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden acente sorumlu tutulamaz.

6-) İptal ve Devir 6-A) Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

6-B) Tüketici rezervasyonunu, kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında bir sebep ile gezinin başlamasından 15–7 gün önce iptal- değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %50 ‘sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul eder. Promosyon sınıf ve kesilmiş biletlerin iptal, değişiklik yâda iadesi yoktur. İptal iade ve değişikliklerde havayolları kuralları geçerlidir. 6-C) Gemi yolculuklarında iptal durumunda, hareket tarihine 60 güne tamamen iadeli, 60 – 45 gün arası ücretin %25’i, 45 – 20 gün arası %50’si, 20 – 00 gün arası ise toplam bedelin tamamı yanar, hiçbir iade yapılmaz.

6-D) Charter uçuşlarda, 15 gün ve sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, ücret iadesi söz konusu değildir.

6-E) Tüketici, turu, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar istediği kişiye, uçak bileti, değişikliğe izin verdiği sürece devredebilir. Devir alan, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan müteselsilen sorumludur.

6-F) Acente tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ödeme yapılamaz.

7-) Değişiklikler TAVPort.com, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket yer ve saatlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalarak, tüketiciye bildirmek koşuluyla değiştirebilir. Kayıt esnasında verilen tur programları konaklama ve ulaşımda örnek teşkil eden programlardır. Programda bahsi geçen ekstra gezilerin organizasyonu, rehber inisiyatifinde gerekli şartların sağlanmasına bağlıdır. Misafir, toplam gezi süresindeki gecelemelerin kısaltılmaması, kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder. Özellikle charter uçuşlarda, tur öncesi hareket yeri saat ve sefer sayıları değişiklikleri varsa geziden 48 saat öncesine kadar acente tarafından misafirler bilgilendirilir. Bu bilgilendirme öncesi misafirlerin kendi başlarına yapacakları ulaşım ve konaklamalardan doğacak sıkıntılardan TAVPort.com sorumlu değildir.

8-) Bagaj 8-A) Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acente sorumlu tutulmaz.

8-B) Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ile her çeşit hayvan, yazılı bir izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

8-C) Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acente tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

9-) Vize İşlemleriVize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Vize alınamamasından dolayı doğacak tur iptalinde iptal şartları uygulanacaktır.

10-) Diğer Hükümler 10-A) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

10-B) Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

10-C) Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici’ nin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

10-D) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar d
production